empaTI JA LAB

2021-03-01 21:39:26
post photo

empaTI•JA LAB

Back To Human. Empatija i kreativnost - ključ evolucije ka inovaciji


Interaktivne onlajn radionice koje će voditi Andrijana Popović


empaTI•JA LAB imaju za cilj da, primjenom empatije u procesima kreativnog mišljenja doprinesu stvaranju novih relacija između vizuelnog i emocionalnog mišljenja, sa posebnim akcentom na relacije u polju virtuelnog prostora.


Radionice, vođene i kreirane od strane Andrijane Popović, psihološkinje i trenera empatije, docenta psihologije umjetnosti na UDG Fakultetu i člana AICP-a (www.associazionecoach.com) će biti bazirane na saznanjima i tehnikama iz oblasti psihologije, neuroestetike i vizuelne komunikacije, pružajući učesnicima mogućnost vježbe, usavršavanja, usvajanja i primjene novih saznanja prethodno polazeći od analiza potreba, svijesti o poimanju tijela i emocija u relacijama, kao i shvatanju vremena i prostora u procesu kreativnog stvaranja.


Cilj ove kreativne laboratorije je da doprinese procesu kreativnog razmišljanja, u potrazi za novim estetskim rješenjima. Povezujući različitosti ličnog iskustva kroz misli i emocije, učesnici radionice će imati priliku da kroz inovativan program obuke, koji je baziran na metodi estetske empatije, učestvuju u seriji interaktivnih vizuelnih treninga, koncipiranih po principu “krug ozbiljne igre” koji se oslanjaju i polaze od pitanja: “Kako, preko empatije, osjećamo druge?”
- Edukujete oko da vidi “novim očima” jer «Stvaralac mora uništiti naviku gledanja svakodnevnim pogledom». 

- Aktivno slušate bez predrasuda. Kontrolisete i upravljate emocijama i potrebama prema stvaranju u relacijima.

-Definišite fokus ličnog i profesionalnog identiteta autentičnim vrijednostima. Primjenjujete etiku/estetiku odnosa u stvaranju. Podstičete kreativnost, fantaziju i maštu kao potencijale za kognitivni razvoj primjenom mape empatije.I faza // Prva impresija // 02-04-2021 // 18:00 – 20:00 H

Istorija nas uči da je veoma često najočigledniju realnost najteže uočiti. Imati oči, samo po sebi, ne znači da znate kako da gledate, niti da znate kako da vidite na način koji odgovara vašim potrebama.
S toga je krajnji cilj ove radionice edukovanje oka u prevazilaženju efekta prvog utiska kao standardnog načina rasuđivanja i otvaranju prostora za stvaranje novih veza u procesu otkrivanja nove spoznaje o sebi u relaciji sa drugima.


II faza // Soprstvena sijenka-Nova estetika // 06-04-2021 // 18:00 – 20:00 H
Osluškivati sopstvene osjećaje i opažati znači osvijestiti sebe u trenutku. Sada i ovdje znači skrenuti pažnju na jednu novu dimenziju – biti zajedno (o)gledajući se u drugima. Postoji interval između misli i emocija i ovaj interval treba prepoznati kako bi naučili da aktivno slušamo, zajedno sa drugima.
Time druga radionica otvara  put koji preko introspekcije i vizuelne percepcije stvara uslove za posmatranje, viđenje i osluškivanje sebe u drugima na nov i drugačiji način, bez etiketa, definicija i predrasuda.


III faza // Nevidljiva nit odnosa // 13-04-2021 // 18:00 – 20:00 H
Aktivno slušanje sebe i drugog  zasniva se na empatiji koju pružamo, prihvatanjem razlika, povjerenjem i odgovornošću, zasnovanim na stvaranju pozitivnog odnosa sa drugim. Konstruisati kreativne relacije je od suštinske važnosti jer predstavljaja sposobnost prenošenja i razmjene na autentičan način, kao forme slobode stvaranja. Iznad svega, cilj ove radionice je da doprinese u treniranju „čulne otvorenosti“ pažljivog slušanja, poštovanja i pažnje prema drugima.


IV faza // Budućnost novog u istom (kreativno razmišljanje)  // 20-04-2021 // 18:00 – 20:00 H
Empatično stvaranje, u relaciji, znači nuđenje slobode stvaranja, podsticanje kreativnosti, disciplinu mašte i fantazije kao zone neposredne razmjene. Istraživanje estetskih rješenja kroz iskustvo drugog znači preobražavanje sopstvenih uvjerenja u novo estetsko iskustvo. Cilj poslednje radionice je izgradnja povoljne stvaralačke klime za kreativnost u ljudskim dimenzijama konstruktivne razmjene korišćenjem mape empatije.

Rok za prijavu: 01-04-2021

– psihološkinja umjetnosti i istraživač fenomena Moda&Dizajn _ Empathy coach i TalentHunter. Diplomirani Psiholog sa master radom na Filozofskom fakultetu u Beogradu  "Ličnost i Moda“ studijski rad  teorija o modi,  značenje tijela pokrivenog odjećom, vizuelna komunikacija, estetska empatija kao izvor  razlika u kreativnosti. 2016-te godine  osmišljava projekat FASHION INTELLIGENCE (Inteligencija u Modi ), knjiga-projekat u akciji  podržan od strane   Fondacije Gianfranco Ferre  iz Milana, kao INOVATIVNA TEHNIKA U EDUKACIJI. Andrijana Popović  je realizovala i sarađivala na brojnim međunarodnim istraživačkim projektima. Njen trenutni istraživački rad se fokusira na podsticanju  i  razvoju identiteta kreativnog stvaranja, formaciji i edukaciji  empatije u inovaciji ljudskog potencijala soft skillsa. Etika, estetika, empatija i ekoodrživost (4E) je  kontekst  kreativnog sistema kroz primjenu psihološke nauke, neuro-estetike i coachinga koje  koristi kao stečeno  iskustvo   u domenu obrazovanja. Andrijana je prekretnica i oštro oko koje treba pratiti u interpretaciji  saznanju o umjetnosti  na psihološkoj  osnovi.