Ti si promjena!


Kako počinje naša priča...

Atelje 22 je neprofitna, nevladina organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori čiji je cilj kreiranje međunarodnog dijaloga između inostranih i crnogorskih umjetnika. Naša misija je da kroz razne programe razmjene doprinesemo kulturnoj sceni Crne Gore. Tražimo talentovane mlade umjetnike koji su na početku svoje karijere, zainteresovane da postanu dio našeg tima šaljući predlog projekta i/ili ideje.

Naš rad se izvodi za i sa mladim umjetnicima omogućavajući im da steknu nova znanja i vještine shodno potrebama i interesovanjima.

Naša organizacija je startovala kao ideja da se doprinese kulturnoj sceni Crne Gore organizovanjem izložbi, seminara, ljetnjih kampova iz oblasti audio-vizuelne umjetnosti (saradnja pisaca sa vizuelnim umjetnicima), rezidencije za umjetnike, internacionalne ljetnje radionice za mlade sa koncentracijom na ruralnim sredinama. Važno je napomenuti da vjerujemo u kombinovanje neformalnih, eksperimentalnih oblika obrazovanja.

Budući da iz iskustva znamo koliko je važno proširiti horizonte mladih i podstaći ih da razumiju svijet oko sebe, fokusirani smo na stvaranje novih perspektiva i novih načina razmišljanja i suočavanja sa problemima koji su prisutni u današnjem društvu.

Naš glavni cilj je saradnja sa drugim, sličnim organizacijama širom svijeta kako bismo stekli i razmijenili iskustva za dalji razvoj.