ARTikulacija kreativnosti

2021-04-14 22:14:05
post photo

ARTikulacija 

Zašto je mašti potrebna disciplina?

Interaktivne onlajn radionice koje će voditi Milena Živković


InIaktivne onlajn radionica ARTikulacija imaju za cilj da, primjenom art terapije u procesima kreativnog mišljenja doprinesu razvoju i artikulaciji kreativnosti i potpomogne primjenu iste u svakodnevnom životu.

Radionice, vođene i kreirane od strane Milene Živković, vizuelne umjetnice i kreatorke edukativnog programa Disciplina mašte, će biti bazirane na saznanjima i tehnikama iz oblasti Ekspresivne art terapije koja se temelji na pretpostavci da svako može napraviti značajno umjetničko djelo, bez obzira na talenat i iskustvo, pružajući učesnicima mogućnost razvoja kreativnosti i oblikovanja života unutar umjetničkih eksperimentalnih praksi. Sadržaj vježbi koje će biti ponuđene učesnicima, ima za cilj “buđenje” uspavanih kapaciteta usavršavanje, usvajanje i primjenu novih misaonih procesa koji, dalje, imaju za cilj da doprinesu stvaranju novih ideja. 

Kreativne radionice, čiji je sadržaj baziran na edukativnom i praktičnom dijelu i koncipiran shodno potrebama polaznika teže da, kroz povezivanje različitosti ličnog iskustva, učesnici radionice dobiju priliku da, kroz inovativan program obuke, rade na svom ličnom razvoju, otkriju nešto novo o sebi i pronađu sopstveni izvor kreativnosti.


Početak radionica zakazan je za 29-04-2021 u 16:00h u trajanju od 2h. 

Prijave slati na: ngo.atelje22@gmail.com

Rok za prijavu: 28-04-2021

Trajanje programa: 

Radionice će se odvijati onlajn u sledećim terminima: 29-04-2021; 06-05-2021; 13-05-2021 i 20-05-2021 od 16:00 – 18:00 H. Usled kompleksnosti radionica a zarad boljeg učinka istih broj učesnika je ograničen.

Ko se može prijaviti?
Radionice su posebno namijenjene mladim umjetnicima, univerzitetskim i akademskim studentima , istraživačima u oblasti kulture i svima onima koji žele da, kombinovanjem intuicije i racija, sprovedu svoje ideje i projekte u djelo. Program teži lišavanju identiteta: slakar, vajar, dizajner, u korist identiteta umjetnik, koji kao takav može jasnije propitati polje stvarnosti.

Sadržaj radionica će činiti vježbe koje artikulišu kreativnost, prateća predavanja iz oblasti istorije umjetnosti, dizajna, primjenjene i savremene umjetnosti i stvaranja brenda kroz primjere Ž-art projekata.

Naučićete:

  • Zašto je mašti potrebna disciplina?
  • Zašto je veća umjetnost realizovati ideju nego je osmisliti?
  • Zašto je duhovno neophodno umjetnosti? Osvrt duhovnog u umjetnosti kroz djela Kazimira Maljeviča, Jozef Bojsa, Rene Magrita, Andrej Tarkovskog, Vasilj Kandinskog)
  • Šta je umjetnički projekat a šta je djelo i koje su razlike i sličnosti?
  • Kako se stvara umjetnički brend?


ARTikulacija radionice biće podijeljene u tri faze. 

Prva Faza:

Edukativno predavanje iz oblasti savremena umjetnosti; primjer razvoja i evolucije umjetničkih praksi od impresionizma do konceptualne umjetnosti.

Druga Faza:

Predstavljanje radova i projekata Ž-Art kroz koje je inkorporiran program Disciplina mašte.

Treća Faza:

Interaktivne vježbe: Ponašanje umjetnika u skakodnevici, Crtanje zvuka, Moj mali dokumentarni film, Intervencija na već postojeća djela kao stiimulans u prodor kreativnog potencijala.

 

Milena Živković:

“U svom dugugodišnjem stvaralačkom procesu oduvijek sam više tragala za istraživanjima i misijom u umjetnosti, nego za umjetničkim radom koji bi zadivio kustose i institucije kulture.

Tokom 2017. godine spontano sam došla do metoda koji proističe iz same srži procesa ne samo u domenu estetike već je spoznajni, obrazovni, vaspitni, ideološki i sl.

Otkrivajući načine kako da ljudi razvijaju i otkrivaju svoju kreativnost, taj program sam nazvala Disciplina mašte, slušajući pažljvo jedno davno predavanje mog profesora Ljube Gligorijevića, koji je rekao: “Mašta bi trebalo da se disciplinuje”.

Jer za umjetnost koja može mijenjati stvarnost, potrebne su i mašta i disciplina istovremeno. “

 

“Ako umjetnost nije dovoljna da mi obezbijedi sigurnost da ne jurim puste snove, u nauci tražim ispomoć za svoje vizije u kojima se rastjeruje svaka težina.”

Italo Calvin (Američke lekcije)