Beyond The Surface

2020-11-12 18:37:00
post photo

Beyond The Surface

Onlajn radionice o suptilnim aspektima rodno zasnovanog nasilja koje će voditi psihološkinja Chiara Silverstri Beyound the surface" sa ciljem podizanja svijesti o suptilnim aspektima rodno zasnovanog nasilja i poboljšanje angažmana učesnika u rješavanju socijalnog pitanja.
Cilj nam je kreirati "siguran prostor" u kojem će mladi ljudi koji dolaze iz različitih socijalnih grupa moći da razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.
Onlajn radionice će voditi Chiara Silvestri, psihološkinja čije se dosadašnje iskustvo zasniva na organizovanju i vođenju radionica koje se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja, rodnim stereotipima i promocijom omladinskog aktivizma na tu temu na teritoriji Albanije, Srbije i Italije.

Beyond the surface
je projekat koji ima za cilj osnaživanje mladih koncentrišući se na podizanje svijetsti o feminizmu, nezdravim vezama i rodno zasnovanom nasilju. Upotrebom fotografije i video zapisa podsticano je kritičko mišljenja mladih i angažovanje za rodnu ravnopravnost. Radionice će biti organizovane online, jednom nedeljno/2h, u ukupnom trajanju od četiri nedelje (do 20 učesnika). Početak radionica predviđen je za 02. decembar 2020. godine.

The workshop will address the subtle aspects of sexism and gender-based violence in everyday life, emphasizing how gender stereotypes and their representation in the mass media can contribute to maintaining a sexist and patriarchal society.Prva radionica ima za cilj upućivanje učesnika na gore navedenu tematiku kroz psiho-socijalni teorijski okvir prezentaciju Photovoice metodologije koja će se koristiti u toku daljih radionica, kako bi potpomogla izražavanju naši individualnih i kolektivnih iskustava. U toku prve radionice od učesnika će se zatražiti da realizuju/izdvoje dvije fotografije povezane sa otporom žena u vezi sa temom rodno zasnovanog nasilja (jednu pozitivnu i jednu negativnu), koje će se kasnije koristiti za analizu.

Nakon analize samih fotografija učesnicima će biti ́ omogućeno da razgovaraju o potencijalnim rješenjima u vezi s temom i da kreiraju konačni vizuelni kolektivni proizvod. Organizator če biti u kontaktu sa grupom putem društvenih medija kako bi im pružio podršku na daljinu u cilju kreiranja finalnog proizvoda.

Rok za prijavu : 01-12-2020

Trajanje programa: Decembar 2020. god. - Januar 2021. Radionice su besplatne!