Call for artists

2021-04-26 17:45:25
post photo

Re/Shaping The City - Otvoreni poziv za prijave

Multidisciplinarni, inkluzivni i otvoren za saradnju. Naš festival pruža platformu umjetnicima na kojoj mogu predstaviti svoje projekte!

Vidimo se na N 42 ° 23 '26.27 "E 18 ° 54' 51.01"


NVO Atelje 22 sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv za prvi po redu festival na otvorenom, koji će se održati u  crnogorskoj prijestonici Cetinje. Naša vizija je da okupimo umjetnike iz različitih kulturnih sredina, da komuniciraju kako između sebe tako i sa publikom, razmijenimo ideje i polako otkrivamo nove grupe umjetnika.

Festival poziva umjetnike iz različitih oblasti vizuelnog izražavanja da predaju svoje predloge kako bi učestvovali i realizovali svoje projekte u okviru „Re/Shaping The City“ otvorenog poziva.

Tip konkursa: lokalni i međunarodni

Discipline: umjetnost instalacije, skulptura, eksperimentalna arhitektura, ambijentalna umetnost, digitalna umetnost, eksperimentalni film, video umjetnost, kinetička umjetnost, animacija, eksperimentalna poezija (vizuelna, zvučna, gestualna, objektna, itd.) Interaktivna, performans, konceptualna umjetnost, land art, performans, intervencije u prostoru, fotografija, street art, mail art i druge umjetničke forme.

Datum održavanja festivala: 20.06.2021 – 01.10.2021 

Mjesto: Cetinje, Montenegro 

Rok za apliciranje: 17.05.2021 


Opis:

Re/Shaping The City je planiran kao interaktivni međunarodni multimedijalni festival koji podstiče stvaranje prolaza i događaja u javnim prostorima koji, svojim sadržajem, preoblikuju i modifikuju stereotipe, implementirajući nove načine viđenja i razmišljanja. Njegova glavna svrha je stvoriti nove perspektive i pokazati nove načine razmišljanja i suočavanja sa određenim problemima koji su prisutni u današnjem društvu. Namijenjen je izvođenju u javnim prostorima, poput starih, napuštenih kuća u istorijskom dijelu gradskog jezgra Cetinja, Crna Gora.

Cilj festivala je oživljavanje starih, napuštenih građevina, koje se nalaze u istorijskom centru Prijestonice, nudeći novi način njihovog sagledavanja i čitanja. Diskurs ovog festivala biće zasnovan na pitanjima koja se tiču evolucije odnosa između novih medija i prethodnih umjetničkih praksi, sa naglaskom na čovjekov odnos sa gradom. Smatramo da je izuzetno važno pružiti građanima priliku da to mjesto dožive na potpuno drugačiji način, posebno u vrijeme kada se, kao zajednica, suočavamo sa mnogim poteškoćama izazvanim pandemijom Covid- 19.

Kako se prijaviti:

- Kratak opis projekta ili projektne ideje uz prateću vizuelnu prezentaciju iste;

- CV, biografija ili link veb stranice;

- Link do konkretnih / relevantnih primjera rada. Može i link društvenih mreža;

Prijavu (sa video linkovima) poslati e-poštom na: ngo.atelje22@gmail.com sa naslovom „Prijava za festival Re / Shaping the City“ do 17.05.2021. Sve priložene datoteke moraju biti pod imenom učesnika (IME_PREZIME_CV / BIO / PROJEKAT itd ...).

Zbog situacije Covid-19 imajte na umu da imamo ograničen broj umjetnika koji će biti selektovani.
Kontakt adresa e-pošte: ngo.atelje22@gmail.com