Invisible cities

2020-11-02 22:22:00
post photo

Invisible cities


Otvoreni poziv iz oblasti audio/vizuelnog stvaralaštva namijenjen mladimaen call for young emerging artists/students in the field of audio/ visual art

Atelje 22 sa zadovoljstvom raspisuje otvoreni poziv namijenjen mladima pozivajući ih da podnesu prijave za učešće u audiovizuelnoj produkciji koja će se realizovati u okviru projekta Waiting for the Better Future kofinansiranog i podržanog od strane Prince Claus Fund.

Izložbene i izvođačke kategorije: instalacije, objekti, skulpture, eksperimentalna arhitektura, ambijentalna umjetnost, makete, elektronska umjetnost, digitalna i kompjuterska umjetnost, eksperimentalni film, video umjetnost, kinetička umjetnost, animacija, eksperimentalna poezija (vizuelna, zvučna, gestualna, objektna itd.) interaktivna, performans, hepening, konceptualna umjetnost, lend art, bodi art, intervencije u prostoru, fotografija, ulična umjetnost, meil art i druge umjetničke forme.

Opis projekta: 

Poput nevidljive građevine koja se materijalizuje pred očima posmatrača ili poput lunarnog objekta koji bi zaintrigirao prolaznike, Invisible cities je zamišljena kao niz site-specific instalacija koja se fokusira na naraciju svakodnevnice na Cetinju.

Cilj projekta je pozvati i usmjeriti posmatrača da se, na jedan sasvim drugačiji način sretne sa gradom, katapultirajući ga na putovanje, onoliko intimno koliko zajedničko, koje kombinuje stvarnost, figuraciju, apstrakciju i emocije. Želimo da kreiranjem interaktivnih instalacija u starim, napuštenim objektima koji se nalaze u centru grada utičemo na percepciju i memoriju tih objekata.

Fotografije predloženih prostora su dostupne na našoj web stranici. Učesnici koji žele sami odrediti prostor u kojem žele intervenisati mogu nas kontaktirati putem email-a. 

Ko se može prijaviti 

Poziv za prijavu je otvoren svim pojedincima i grupama umjetnika koji žive u Crnoj Gori: vizuelni umjetnici, reditelji, arhitekte, scenografi i dramaturzi. Prijava treba da sadrži ime i prezime umjetnika uz biografiju. Osim biografije potrebno je priložiti portfolio, snimak najmanje jedne kompozicije i/ili video rada. Pozivaju se mladi, kreativni ljudi sa prebivalištem u Crnoj Gori da nam pošalju predloge projekata zaključno sa 31. Januar, 2021. godine.

Po projektu je obezbijeđeno učešće za najviše 20 umjetnika. Lista selektovanih umjetnika biće zvanično objavljena na našoj web stranici. Članovi internacionalog žirija zaduženog za selekciju prispjelih radova biće najavljeni na našoj web stranici i stranicama društvenih mreža. Selektovani umjetnici će biti obaviješteni putem mejla kako bi potvrdili svoje učešće. 

Učesnicima će biti obezbijeđeni troškovi materijala, instalacije kao i prostor za realizaciju projekta. 

Nakon izvršene selekcije sa umjetnicima će biti održan sastanak kako bi se projekat definisao. Vrijeme predviđeno za realizaciju selektovanih radova i njihovu finalnu prezentaciju Maj/Jul 2021. Za sva dodatna pitanja vezana za projekat i eventualne predloge možete nas kontaktirati na e-mail: ngo.atelje22@gmail.com