Mapping The Space

2021-02-22 16:00:00
post photoMapping The Space ||  1st Young Curators Workshop 


 Interaktivne radionice za kustose sa Giulia Perugini


Sa fokusom na proces organizacije izložbe učesnicima će biti omogućeno da, kroz teorijski i praktični pristup, eksperimentišu i ovladaju fazama kustoskog rada pružajući im mogućnost da po završetku radionice, selektovani projekti budu realizovani u jednom od izložbenih prostora u Crnoj Gori.


Ko se može prijaviti?


Radionica je posebno namijenjena mladim kustosima, umjetnicima zainteresovanim za kustošku praksu, univerzitetskim i akademskim studentima i istraživačima u oblasti kulture.I FAZA - 16. mart,2021 // 18:00h

U prvom dijelu radionice učesnicima će biti prezentovani primjeri savremenih izložbi (samostalne i grupne izložbe u muzejima i privatnim galerijama) nakon čega će biti pozvani da selektuju temu izložbe, izvrše izbor umjetnika / umjetničkih radova. Na kraju prve faze svaki učesnik treba da obezbijedi: kratak koncept izložbe, spisak umjetnika (ako je izabrana grupna izložba), spisak selektovanih umjetničkih djela (ona koja će biti izložena), pismeno i vizuelno obrazloženje koje ističe vezu između umjetnika / umjetničkih djela.

II. FAZA - 23. mart, 2021 // 18:00h

Druga faza radionice biće usredsređena na koncipiranje prostora. Svi učesnici će dobiti nacrte prostora nakon čega će biti pozvani da razmisle o postavci umjetničkih djela u prostoru. Veliki značaj će se dati procesu postavljanja umjetničkih djela! Na kraju ove faze svaki učesnik treba da obezbijedi: vizuelni prikaz u kojem svako umjetničko djelo ima označeno mjesto u datom prostoru, pismeno objašnjenje "idealnog puta", mapu koja će navoditi smjer kretanja publike u prostoru, materijal za štampu (saopštenje za štampu i pozivnicu), kratak kritički tekst/rad.

III FAZA - 30. mart, 2021 // 18:00h

Završni faza radionice obuhvata prezentaciju radova i dodatne konsultacije. Učesnici će imati priliku da predstave svoj kustoski projekat interakujući sa ostalim učesnicima radionice koji će imati mogućnost da aktivno učestvuju u diskusiji postavljanjem pitanja.


Radionice će voditi Giulia Perugini, nezavisni kustos i stručnjak na polju umjetničke didaktike u muzejima, koja sarađuje sa nekoliko specijalizovanih časopisa za kulturu. Polje njenog istraživanja se kreće unutar umjetnosti, društva i novih tehnologija, kao i njihovog uticaja na obrazovanje. Od 2016. godine je asistent na predmetu Pedagogija u umjetnosti i didaktika, Fenomenologija slike i Semiologija izložbenih sistema, na Akademiji likovnih umjetnosti u Maćerati, Italija. Od 2019. godine je asistent na nastavi Estetike i kulturne antropologije.