Minimum standards

2021-03-24 22:23:00
post photo

MINIMUM STANDARDS

Otvoreni poziv za internacionalnu izložbu

Atelje 22, u sardnji sa kulturnom organizacijom VOGA sa zadovoljstvom raspisuje otvoreni poziv namijenjen mladima pozivajući ih da podnesu prijave za učešće u projektu MINIMUM STANDARDS koji ima za cilj da okupi i predstavi radove umjetnika iz različitih zemalja Mediterana u okviru grupne izložbe koja će se održati na jednom od glavnih trgova u Bariju– Piazza del Ferrarese, Italija. 

Kako je pandemija dovela do radikalnih promjena u našem svakodnevnom životu, zasjenivši nejednakosti, konflikte i otuđenost u prostorima koje nazivamo “javnim”, MINIMUM STANDARDS predlaže promišljanje o tome šta čini javnost javnog prostora. Težeći mogućnosti javnog prostora kao pristupačnog i inkluzivnog mjesta za individualno izražavanje i kolektivno razmišljanje, pozivamo umjetnike iz Crne Gore da pruže uvid u različite modalitete, aranžmane i mogućnosti preispitivanja toga šta javni prostor može biti. 

Od svakog umjetnika se traži da kreira rad koji će kasnije biti prezentovan na transparentima dimenzija 120x240 cm sa temom po izboru i pod bilo kojim od mogućih konjugacija: od urbane topografije do ekonomske nejednakosti, od rodne diskriminacije do ljudske krhkosti, od nacionalne politike do pitanja pristupačnosti. Možete nam dostaviti i već postojeće radove. Transparenti će biti postavljeni na građevini pod imenom Mercato del Pesce u kojoj će se, od 2022, nalaziti prvi muzej savremene. 

Troškovi štampe radova selektovanih umjetnika, instalacija istih i medijska propraćenost biće pokriveni od strane organizatora. 

Ko se može prijaviti 

Poziv za prijavu je otvoren svim umjetnicima koji žive na teritoriji Crne Gore. Prijava treba da sadrži ime i prezime umjetnika uz kraću biografiju, portfolio i predlog rada sa zadatim dimenzijama. Selektovani umjetnici bice zvanično objavljeni na našoj web stranici. 

Rok za prijavu: 04-04-2021 

Za sva dodatna pitanja vezana za projekat možete nas kontaktirati na e-mail: ngo.atelje22@gmail.com.