NARATIV

2021-05-22 14:17:00
post photo

NARATIV

Online art magazine  

curated by Atelje22


Narativ je umjetnički časopis koji uređuje i izdaje Atelje22, rođen u želji da se premoste različite kulturne stvarnosti, nudeći čitaocima različite perspektive, narative, analize i umjetničke izraze.

Pitanja koja se tiču umjetnosti, eksperimentalne obrazovne prakse, tehnologije i novih perspektiva, temelj su na kojem smo postavili svoje korijene. Časopis smo stvorili iz strasti prema alternativnim modelima, čvrsto vjerujući da proizvodnja znanja stvara kreativnost, koja zauzvrat generiše nova znanja itd.

Poželjni instrument ovdje je prepričavanje i doživljavanje umjetnosti u susretu sa disciplinama koje su različite, kao što su arhitektura, dizajn, moda i zvuk, kao i matematika, fizika i filozofija.

Sa ovog dijela planete počinje nova avantura. Njegovi korijeni su u Crnoj Gori i šire se svijetom, praktično i fizički, noseći najbolje od crnogorskog stvaralaštva, ugošćujući i komunicirajući sa međunarodnim talentima.

Četiri puta godišnje ćemo objavljivati intervjue sa kustosima, umjetnicima, likovnim kritičarima i misliocima kako bismo doprinijeli kulturnom tlu. Ne zaboravite da se pretplatite na naš časopis!