Seeing/sight is just one of the senses. To draw means to communicate

2020-10-15 17:32:23
post photo

OTVORENI POZIV || RADIONICE EKSPERIMENTALNOG CRTEŽA

Seeing is just one of the senses || To draw means to communicate

„Postoji samo jedan pravilan način na koji se može crtati, a to je potpuno prirodan način ... povezan sa činom pravilnog posmatranja, a pod tim mislim na fizički kontakt sa objektima uključujući sva čula“
Kimon Nicolaides - Prirodan način crtanja

Čulo je fiziološki kapacitet organizama koje obezbjeđuje podatke za percepciju. Do sada, prepoznajemo različite vrste čula: aristotelovska čula (vid, sluh, ukus, miris, dodir), ostala čula (ravnoteža i ubrzanje, temperatura, propriocepcija, bol…) Percepcija koja se ne zasniva na određenom čulnom organu (vrijeme, poznavanje). Zbog njihove svakodnevne upotrebe čini se da nismo potpuno svjesni njihove prave moći.

Ovaj projekat koncipiran je kao niz eksperimenatalnih radionica koje će se baviti kreativnim procesom i empirijskim pristupom istraživati kompleksnost ljudske recepcije. Namjera je takodje i da se steknu vještine kojima se može implementirati prikupljeno znanje u procesu stvaranja sledeći uputstva knjiga Nicolaides i Betti Edvards - Crtanje desnom stranom mozga (5 koraka u kreativnom procesu: primarna intuicija, zasićenje, ikubacija, sjedinjenje, potvrda). Cilj je da uključi ljude iz različitih sredina, kroz niz radionica koje će se organizovati tokom cijele godine i biće koncentrisane na to kako probuditi svijest, aktivirati sva čula i naučiti implementirati prikupljeno znanje u procesu stvaranja.


Primjeri:
- Memorijsko crtanje - Akcenat je stavljen upravo na memorisanju trenutaka i razvijanju svijesti o tome koliko su isti važni za našu buduću spoznaju o načinu na koji i kada postupamo.
- Vremensko crtanje - Ovaj korak omogućava polazniku da uoči obriše i reprezentuje objekat.
- Crtanje sa isključenim svjetlima - ispituje šta se dešava kad više ne možemo da „vidimo“.
- Crtanje lijevom / desnom rukom - pomoću „druge“ ruke naš izraz se mijenja i samim tim gubimo kontrolu nad situacijom, istovremeno dobijajući novo viđenje.

Literatura koja će biti obrađena tokom radionice: Kimon Nicolaides - Prirodan način crtanja; Betty Edwards - Drawing on the right side of the brain.
Obezbijeđeno je učešće za najviše 30 učesnika koje će biti podijeljene u grupe. Selektovani kandidati će imati priliku da kroz iskustvo laboratorija, u saradnji sa umjetnicima i predavačima iz inostranstva, učestvuju na realizaciji izložbi koje će biti organizovane na teritoriji Crne Gore. Zbog složene situacije prouzrokovane epidemijom korona virusa, radionice će se do daljnjeg odvijati u onlajn formi. Ukoliko dodje do bilo kakvih izmjena izrečenih epidemioloških mjera, selektovanim učesnicima će biti obezbijeđeni troškovi materijala i prostor za realizaciju projekta.
“Seeing/sight is just one of the senses // To draw means to communicate” ima za cilj da okupi ljude iz različitih regija Crne Gore i regiona, ali s obzirom na to da ćemo započeti sa onlajn formom svi koji su zainteresovani pristupiti programu putem interneta su dobrodošli.


Rok za prijavu: 15-11-2020
Radionice će trajati po dva sata i održavaće se dva put sedmično.
Trajanje programa: Novembar/Decembar 2020. god. - Jun 2021. god. Program je besplatan!
Za sva dodatna pitanja vezana za projekat i eventualne predloge možete nas kontaktirati na e-mail:
ngo.atelje22@gmail.com