Take Me Back Home

2020-12-01 22:23:00
post photo

Take Me Back Home


Otvoreni poziv iz oblasti audio/vizuelnog stvaralaštva namijenjen mladima

Atelje 22 sa zadovoljstvom raspisuje otvoreni poziv namijenjen mladima, pozivajući ih da podnesu prijave za učešće u audiovizuelnoj produkciji koja će se realizovati u okviru projekta Waiting for the Better Future kofinansiranog i podržanog od strane Prince Claus Fund

Izložbene i izvođačke kategorije: instalacije, objekti, skulpture, eksperimentalna arhitektura, ambijentalna umjetnost, makete, elektronska umjetnost, digitalna i kompjuterska umjetnost, eksperimentalni film, video umjetnost, kinetička umjetnost, animacija, eksperimentalna poezija (vizuelna, zvučna, gestualna, objektna itd.) interaktivna, performans, hepening, konceptualna umjetnost, lend art, bodi art, intervencije u prostoru, fotografija, ulična umjetnost, meil art i druge umjetničke forme.
Opis projekta: 

 “Kada mislite na „kuću“, ne mislite samo na građevinu, već na životni kontekst kojem osjećamo da pripadamo, čvrsto vezan pitanjem identiteta.” 


Kao što je već naučno zabilježeno, dizajn prostora u kojem boravimo utiče na naš način razmišljanja i poimanja (primjer Benthamovog dizajna Panopticon). Prateći svjetlosni put Michaela Foucaulta i Gastona Bachelarda, ovaj projekat želi da preispita odnos između Kuće i Tijela (Kuća kao topografija našeg intimnog bića, ujedno skladište sjećanja i prebivalište duše (Bachelard - Poetika prostora) i Tijelo kao malo utopijsko mjesto sa kog ljudi mogu da govore, sanjaju, zamišljaju, opažaju stvari na svom mjestu i takođe ih negiraju (O drugim prostorima, predavanje 1967, Foucalut).

Projekat započinje analizom promjena unutar naših misli i ponašanja u prostorima kojima smo izloženi. Namjera je da podstakne učesnike da preispitaju značenje Kuće aktuelizujući povratak sebi kroz odnos sa prirodom, aktivirajući niz pitanja koja imaju za cilj da preispitaju naše tijelo kao alat za mapiranje svijeta koji nas okružuje.

Projekat je zamišljen kao niz site specific, interaktivnih instalacija kreiranih u gradovima u Crnoj Gori, sa namjerom da tako oživi stare, napuštene zgrade, oronule ulice i ponudi novi način čitanja istih. Projektom je predviđeno organizovanje razgovora i susreta sa umjetnicima, radionice koje će pozvati publiku da učestvuje i istraži nove načine viđenja i doživljavanja odnosa Kuće i Tijela.

Ko se može prijaviti 

Poziv za prijavu je otvoren svim pojedincima i grupama umjetnika koji žive u Crnoj Gori: vizuelni umjetnici, reditelji, scenografi i dramaturzi. Prijava treba da sadrži ime i prezime umjetnika uz biografiju. Osim biografije potrebno je priložiti portfolio, snimak najmanje jedne kompozicije i/ili video rada. Pozivaju se mladi, kreativni ljudi sa prebivalištem u Crnoj Gori da nam pošalju predloge projekata zaključno sa  31. Januar, 2021

Po projektu je obezbijeđeno učešće za najviše 10 umjetnika. Članovi internacionalog žirija zaduženog za selekciju prispjelih radova biće najavljeni na našoj web stranici i stranicama društvenih mreža. Selektovani umjetnici će biti obaviješteni putem mejla kako bi potvrdili svoje učešće.

Učesnicima će biti obezbijeđeni troškovi materijala, instalacije kao i prostor za realizaciju projekta.

Nakon izvršene selekcije sa umjetnicima će biti održan sastanak kako bi se projekat definisao. Vrijeme predviđeno za realizaciju selektovanih radova i njihovu finalnu prezentaciju May / July 2021. Za sva dodatna pitanja vezana za projekat i eventualne predloge možete nas kontaktirati na e-mail: ngo.atelje22@gmail.com